Rekonstrukce Zimáku - záhadný magistrát


Autor: zeliii - Datum: 04 Květen 2013

kladenský zimákPo měsíčním tichu po pěšině jsme se rozhodli zkusit věci opět trochu rozhýbat. Kromě toho, že během této doby jsme byli v čilém kontaktu jak s odborníky stavaři či architekty, tak i s fanouškovskou i ostatní veřejností, která nás zasypává dotazy, připomínkami a názory (a taktéž podporou), snažili jsme se dobrat k informacím a dokumentům, které nám byly slíbeny již v lednu.

Bohužel, jediné věci, které se nám dostalo bylo sdělení, že došlo kvůli úspoře na DPH ke změně investora rekonstrukce ZS ze Statutárního města Kladna na společnost Sportovní areály města Kladna (SAMK), jejímž je Statutární město Kladno 100% vlastníkem. Na veškeré další žádosti o jakoukoliv informaci k vyhlášení výběrového řízení nebo dokumentaci k projektu, stejně jako na konkretizaci termínu veřejné prezentace se nám dostávalo odpovědi, abychom se obraceli na pověřenou osobu v této věci - p. Černého, anebo právě na SAMK (tj. na pana Kubicu) jakožto investora. To nám připadalo dost zvláštní vzhedem k tomu, že vše, co nám bylo dosud přislíbeno, bylo od nejvyšších představitelů města (primátora a jeho náměstka), se kterými jsme se na vzájemné komunikaci i domlouvali. Tento postup zdál se nám poněkud alibistický a působil spíš jako úhybný manévr. Proč? Vypadalo to, že jsme se v komunikaci ocitli na mrtvém bodě a měli jsme pocit, že nikoliv naší vinou. Rozhodli jsme se informovat veřejnost přes tradiční média a svolali jsme neformální tiskovou konferenci, na které jsme přítomné novináře seznámili s dosavadním průběhem jednání, s našimi očekáváními, představami a připomínkami. Výstupy jsou k přečtení i poslechu napříč zpravodajskými servery:

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/kladensti-fanousci-kritizuji-mesto-za-to-ze-mlci-o-chystanych-opravach-hokejove-haly--1203699

http://kladensky.denik.cz/hokej_region/opravy-zimniho-stadionu-v-kladne-nabiraji-zpozdeni-20130423.html

http://www.sportovninoviny.cz/hokej/zpravy/opravy-zimniho-stadionu-v-kladne-nabiraji-zpozdeni/930026

http://www.hokej.cz/cz/tipsport-extraliga/opravy-kladenskeho-zimniho-stadionu-se-komplikuji-rekonstrukce-nabrala-mesicni-zpozdeni/

http://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/472239-opravy-zimniho-stadionu-v-kladne-nabiraji-zpozdeni.html

Dle zvukového záznamu pan primátor řekl, že během 14 dnů může být vše prezentováno veřejnosti. Bylo tedy zřejmé, že jakékoliv dotazy či připomínky nejsou a nebudou vítány, lépe řečeno k ničemu nepovedou... Například věta: "V této fázi už není důvod tam něco podstatně měnit a v tom okamžiku se to teprve dá veřejně prezentovat..." Je  hotovo aniž by veřejnost znala podrobnosti. Nabýváme dojmu, že se vlastně stadion nerekonstruuje pro lidi, pro fanoušky - pro koho tedy? K pozastavení a údivu je i konstatování, že o rekonstrukci měl fanouškům referovat a komunikovat s nimi klub, což je s podivem, jelikož kdykoliv se kdokoliv zeptal někoho z představitelů klubu, byl odkázán na vedení města s tím, že stadion je v jeho majetku. Klub nás posílal na město a město na klub. To je vtip? Jako opravdu to někdo myslel vážně?

Po oné tiskové konferenci jsme tedy čekali, zda se vedení města v dohledné době ozve ohledně oné opět slíbené veřejné prezentace, navrhne možné termíny, zveřejní s dostatečným předstihem veškerou dokumentaci v maximálním rozsahu atd...

A hle! Kupodivu neuplynul týden a byli jsme osloveni panem Kubicou (z pověření pana primátora a s odkazem na předešlou korespondenci a domluvu s vedením města) s pozváním na další schůzku k tématu: Rekonstrukce zimního stadionu v Kladně – I.etapa, která se uskutečnila ve čtvrtek 2.5.2013.

Stalo se. Sešli jsme se (Jaroslav Zelenka, Hynek Štěpánek) s delegací vedení města (primátor Jiránek, p. Černý, tiskový mluvčí p. Frček) doplněnou o Lukáše Kubicu (ředitel SAMK) a Tomáše Meisnera. (Mimo to byl přítomen i p. Heral, který však ze své pozice do debaty nijak nezasahoval, ale pouze  zajišťoval servis a prostory VIP). Počáteční údiv pana primátora nad tím, že nejsou přítomni fanoušci, vystřídalo vysvětlení situace, že toto není ta veřejná prezentační schůzka. Na to jsme se ještě při domluvě s p. Kubicou extra dotazovali a ujišťovali a nastal tedy zřejmě komunikační šum. Následovalo zevrubné představení informací právě zveřejněných na stránkách Sportovních areálů (viz. http://www.samk.cz/cz/mestsky-zimni-stadion/rekonstrukce-zimniho-stadionu-1-etapa/). Tímto jsme se tedy konečně dobrali k alespoň nějaké dokumentaci a i když to samozřejmě není vyčerpávající dá se to zhodnotit jako pokrok ve věci. Bohužel trvalo to tři měsíce(!!!). Kromě přiložených dokumentů je v krátkém průvodním textu nastíněn proces schvalování a rozhodování Rady města a Zastuptelstva k celému projektu, včetně věcí, které budou následovat: termínů vyhlášení výběrového řízení a zákonných lhůt nezbytných pro podávání nabídek, námitek apod. Jako nejdřívější termín zahájení prací je stanoven 1. červenec. Otázkou samozřejmě je jak celý proces výběrového řízení bude probíhat (doplňování nabídek, podávání námitek).

K tomuto ještě nutno dodat, že v právě uvažované první etapě se nebude realizovat 2. a 3. patro objektu. Nyní se jedná o nejnutnější úpravy ke splnění licenčního řádu (sedačky) a zajištění základního komfortu pro návštěvníky (sociální zařízení, občerstvovací prostory, vchody, schodiště). Kompletní projekt je pak nejoptimističtější variantou. Může se stát, že bude dále redukován, případně některé části přepracovány, odloženy, vše s ohledem na finanční možnosti v dalších obdobích (komplikací může být např. nutná údržba či renovace střechy a její konstrukce). Byli jsme ujištěni, že věci realizované v této první etapě jsou nedílnou a integrální součástí celého projektu - není to tedy tak, že by se něco udělalo jen pro tuto část rekonstrukce, aby se to muselo zase výhledově bourat či přestavovat (maximálně se může jednat prý o přístupová schodiště s ohledem na úpravy či další přístavby).

Dále bylo vysvětlováno veškeré posouvání termínů, které nastalo kvůli přepracování projektu, který se lišil od zadání (konec ledna až konec února) a protože došlo ke změně investora z Města na SAMK, kvůli odpočtu DPH (cca 6 mil. Kč) (březen-duben). Na dotaz, proč vše nebylo připravováno již s předstihem např. na podzim, bylo odpovězeno, že vše se dělá s ohledem na přípravu a schvalování rozpočtu města (který se zase odvíjí od předpokládaných příjmů města, jejichž odhady jsou známy až na konci kalendářního roku). Nebylo údajně možné zadat vypracování projektu, aniž by byl zahrnut v rozpočtu a schválen zastupitelstvem.

Otázka, zda by nebylo tedy v tuto chvíli lepší celou věc ještě posunout a odložit na příští jaro, aby mohlo být vše připraveno a eventuelně podrobeno zevrubnější veřejné diskusi s možností připomínek a případných úprav, pochopitelně visí ve vzduchu. Jistě by to pomohlo i z důvodu nutných stavebních úprav a prací a dodržení termínů nutných k zaledování plochy a hladké přípravě všech hokejových týmů a plánování přípravných utkání. Nastanou totiž pravděpodobně komplikace přesahující do sportovní roviny. Na druhou stranu výjímka z licenčního řádu platí do konce kalendářního roku a je otázkou zda by byla prodloužena. My si myslíme a (s ohledem na reakci p. Řezníčka) jsme přesvědčeni, že by komplikace s prodloužením výjímky nenastaly a bylo by to ku prospěch celé věci. Musela by ale být vůle a ochota pokusit se o to.

Další podstatnou věcí je existence stávajících nájemních smluv mezi Městem a občanským sdružením Hokejový klub Kladno (zal. r. 1991), z nichž v některých jsou závazky až na 30 let a jsou údajně prakticky nevypověditelné. Toto komplikuje řadu věcí již od založení nové společnosti Hokej Kladno s.r.o. na jaře r. 2011. K narovnání nebo úpravě těchto vztahů se zatím nepodařilo najít cestu a některé tyto smlouvy jsou dlouhodobě jádrem komplikací (v současné době např. při renovaci mantinelů na 2. ploše). K tomu nám bylo sděleno, že v nejbližší době (pravděpodobně v pondělí 6.5.) dojde k setkání na nejvyšší úrovni (p. Jiránek - p. Bartoš) za účelem vyjasnění a narovnání těchto vztahů.

Na dotaz, zda nebude komplikací absence záměru rekonstrukce a zkvalitnění zázemí v této první etapě, což by mohlo být překážkou k získání statutu mládežnické akademie pro klub (od loňska je klub kandidátem) bylo p. Černým sděleno, že tím je spíše sportovní hledisko. Že veškeré formální podmínky pro statut akademie lze zajistit běžnými stavebními úpravami (v řádech destitisíců korun) a že toto není hlavním problémem.

Na závěr jsme byli ujištěni, že zatím zveřejněné informace budou průběžně doplňovány a v případě, že bychom měli požadavek na některé další věci, bude nám maximálně vyhověno. Kontaktními osobami v tomto jsou p. Kubica a p. Meisner, na něž se máme obracet. Zároveň p. Kubica navrhl termín veřejného setkání a prezentace celého projektu na pondělí 10. června v 18h ve VIP kavárně na ZS. S tímto datem předběžně souhlasíme. Termín bude co nejdříve potvrzen včetně pozvaných osob a dalších upřesňujících informací.

Prosíme tedy veškerou fanouškovskou (ale i tu ostatní) veřejnost - prostudujte si dokumenty, zašlete nám dotazy, připomínky (nebo ještě lépe nechte si je přímo na setkání), rezervujte si termín. Další podrobnosti očekávejte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
Zadávací_dokumentace.doc188.5 KB
ZD_Příloha_č._1_krycí_list.doc55 KB
ZD_Příloha_č._2_tabulka_kritérií.doc34.5 KB
ZD_Příloha_č._3_smlouva_o_dílo.doc178.5 KB

TIPOVAČKA

Tipujeme EURO 2024

Bližší informace ZDE

Kulturní přesahy

NA LED! Hokej a bruslení v obrazech

Fenoménu hokeje a bruslení ve výtvarném umění se věnuje nová výstava Národní galerie Praha, která pro návštěvníky znovu otevírá Palác Kinských na Staroměstském náměstí. Výstava představí téměř sto prací napříč různými výtvarnými technikami a médii z českých institucionálních i soukromých sbírek. K vidění budou od 26. dubna do 27. října jak malby starých mistrů, tak díla současných českých tvůrců.

 

www.ngprague.cz

Facebook

Komunita

ZÁBAVA

Přívětivé místo pro fanoušky kladenského hokeje, kteří si rádi hrají nebo zrovna nemají co na práci. AKTUALIZOVÁNO!